Herroeping van de overeenkomst

GARANTIE, RETOUR VOORWAARDEN EN RETOURBELEID

5.1 De aansprakelijkheid voor defecten aan de goederen wordt geregeld door de bepalingen van §622 en §623 van het Burgerlijk Wetboek. De verkoper behandelt klachten van consumenten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek, met name wet nr. 250/2007 Coll., het Burgerlijk Wetboek van de Slowaakse Republiek en de geldende wettelijke voorschriften.

5.2 Voor alle goederen die op basis van burgerrechtelijke betrekkingen zijn gekocht, is de garantieperiode in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek, tenzij de wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek een kortere periode voorschrijven voor bepaalde soorten goederen. De garantieperiode begint op de dag dat de goederen door de koper worden overgenomen.

5.3 De garantieperiode is ook van toepassing op verbruiksartikelen waarvan de levensduur of bruikbaarheid anderszins wordt beperkt door wettelijke voorschriften of normen.

5.4 De garantie dekt geen defecten en schade veroorzaakt in verband met normale slijtage, handelingen van de koper of een derde partij na overname van de goederen door de koper, onprofessionele en onzorgvuldige omgang, overbelasting, mechanische schade of slijtage, gebruik van de goederen in strijd met de gebruiks- of doelvoorschriften het niet naleven van de regels voor gebruik, onderhoud of opslag, in geval van natuurrampen, onprofessionele of onjuiste montage of installatie, als gevolg van het niet uitvoeren van regelmatig onderhoud en service-inspecties (indien gespecificeerd volgens de gebruikershandleiding) voor goederen (ski's, skischoenen, bindingen).

5.5 De ​​koper verliest de garantie zelfs als de verzegeling van de goederen wordt verwijderd of de klant zelf ingrijpt in de goederen.

5.6 De koper kan een retour indienen::
- persoonlijk op 
www.mardosport.nl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slowakije door de goederen en het aankoopbewijs te tonen
- door de goederen samen met andere documenten (met name aankoopbewijzen) te sturen naar het adres 
www.mardosport.nl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slowakije per koerier en niet onder rembours! Het is noodzakelijk om een ​​kopie van het aankoopbewijs (factuur) bij de goederen te voegen en we raden aan om een ​​ingevuld Retourformulier bij te voegen. 

PRODUCTEN DIE RUILEN / RETOURZENDEN / TERUGBETALEN dienen te worden, moeten door COURIER verzonden worden.

We halen geen retours op bij het postkantoor en deze worden niet verwerkt.

5.7 De koper zal een leesbaar origineel of een kopie van het aankoopbewijs van de goederen bij de retour goederen voegen en een gedetailleerde beschrijving geven van het defect en de manier waarop het gebrek zich extern manifesteert. De goederen dienen schoon te worden aangeleverd met de bijgeleverde accessoires.

5.8 Bij het indienen van een retour geeft de verkoper een bevestiging aan de klant. Als de retour wordt ingediend door middel van communicatie op afstand, moet de verkoper uiterlijk een bevestiging van de retour aan de klant bezorgen, samen met een document over de afhandeling van de retour. De retourbevestiging hoeft niet te worden geleverd als de klant de mogelijkheid heeft de retour op een andere manier te bewijzen. Het is niet mogelijk om de retour te beoordelen zonder de goederen voor te leggen.

5.9 In geval van een defect dat kan worden verholpen, heeft de koper het recht om dit kosteloos, tijdig en behoorlijk te laten verhelpen. De verkoper is verplicht het defect zonder onnodige vertraging te verhelpen. In plaats van het defect te verhelpen, kan de koper om vervanging van het artikel verzoeken, of, als het defect slechts een deel van het artikel betreft, vervanging van het onderdeel, als de verkoper geen onevenredige kosten moet maken vanwege de prijs van de goederen of de ernst van het defect. De verkoper kan het defecte artikel altijd vervangen door een perfect exemplaar in plaats van het defect te verhelpen, als dit geen ernstige problemen voor de koper oplevert. In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en waardoor het product niet correct kan worden gebruikt als een product zonder defecten, heeft de koper het recht om het product te ruilen of het recht om de overeenkomst te herroepen. Dezelfde rechten behoren toe aan de koper als het defect wordt verwijderd, maar de koper kan het artikel niet goed gebruiken vanwege het terugkeren van het defect na reparatie of vanwege een groter aantal defecten. Bij andere onherstelbare gebreken heeft de koper recht op een redelijke korting op de prijs van het artikel.

5.10 De verkoper verstrekt een document over de afhandeling van de retour uiterlijk 30 dagen na de datum van de retour in overeenstemming met de wet op de consumentenbescherming en wettelijke voorschriften. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat het claimbewijs en de afhandeling van de retour aan de koper kunnen worden overhandigd via e-mail naar de contactgegevens die door de koper zijn verstrekt. Na het beëindigen van de retourprocedure, alsmede op basis van het verzoek van de koper per e-mail, sms of ander geschikt middel, is de koper verplicht de geclaimde goederen binnen 15 dagen van de verkoper over te nemen, indien de klacht is afgehandeld door reparatie, korting, omruiling van goederen (nieuwe goederen ) of door de retour af te wijzen.

5.11 Als de koper het product niet binnen 30 dagen na afhandeling van de retour of binnen 30 dagen vanaf de datum van herhaalde levering van de goederen aan de koper overneemt of het niet binnen dezelfde termijn na verzending van de uitnodiging van de verkoper naar het door de koper opgegeven contactadres overneemt, heeft de verkoper het recht om van de koper een prestatie eisen die overeenkomt met de door de verkoper betaalde normale huur, volgens de plaats, het tijdstip en de oppervlakte van de ruimte waar de niet door de koper overgenomen goederen zijn opgeslagen.

Het retourformulier kan hier worden gedownload (klik om te downloaden)